Polityka Prywatności

Definicje

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Strona lub Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.centrumpilonidalne.pl

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony

Informacje ogólne

1. Polityka prywatności określa w jaki sposób dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej www.centrumpilonidalne.pl

2. Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem z serwisu www.centrumpilonidalne.pl, oraz usług świadczonych przez placówkę jest Norbert Zapotoczny, prowadzący działalność gospodarczą Prywatna Praktyka Lekarska Norbert Zapotoczny w ramach podmiotu leczniczego Specjalistyczne Centrum Medyczne VenoMedica, z siedzibą przy ulicy Zakładowej 14a, 50-231 Wrocław

3. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przysługującym im praw, prosimy o kontakt z powołanym Inspektorem Ochrony Danych drogą e-mailową pod adresem: [email protected]

Zakres gromadzonych danych, sposób ich zbierania oraz wykorzystania

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (w formularzu kontaktowym) oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie na stronie internetowej plików cookies.

2. Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w różnych celach oraz w różnym zakresie. Chcąc zachować przejrzystość informacji, pogrupowaliśmy je odnosząc się do celu przetwarzania danych osobowych/ na kilka kategorii:

Umożliwienie Użytkownikowi kontaktu z Nami

Zakres danych oraz sposób ich gromadzenia: dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, podczas rozmowy telefonicznej oraz przesłane na adres e-mail: [email protected], takie jak:

– imię i nazwisko,
– adres e-mail i/lub numer telefonu.

Cel przetwarzania: dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu przetwarzane są zgodnie z celem podanym w formularzu. Najczęściej jest to umożliwienie Nam lub Użytkownikowi kontaktu w celu odpowiedzi na zapytania.

Umawianie wizyt, umawianie wizyt online

W SCM VenoMedica możliwa jest rezerwacja wizyt: osobista, telefoniczna oraz online poprzez przekierowanie z naszego Serwisu na platformę iGabinet, Użytkownicy mają możliwość umówienia wizyty u specjalisty online. Podane dane osobowe gromadzone są na platformie iGabinet poprzez 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL zapewniający szyfrowanie transmisji danych oraz przechowywane na dedykowanych serwerach Operatora przy zachowaniu najwyższego poziomu ochrony, które są poddawane ścisłym regułom bezpieczeństwa spółki Platforma iGabinet Sp. z o. o. Sp. k.. Podczas rezerwacji wizyty online Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować Polityką Prywatności iGabinet.

Zakres danych:

Dane niezbędne do rezerwacji wizyty/utworzenia konta to:

– adres e-mail (w przypadku rezerwacji online),
– imię i nazwisko,
– PESEL,
– numer telefonu.

Dane niezbędne do udzielenia świadczenia medycznego:

– imię i nazwisko,
– PESEL
– adres zamieszkania,
– płeć,
– data urodzenia,
– upoważnienie bliskiej osoby do informowania o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej.

Cel przetwarzania: podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu rezerwacji wizyty u specjalisty (zapewnienie Użytkownikowi informacji na temat wizyty, powiadomieniu o odwołaniu wizyty, przypomnieniu o terminie wizyty) oraz następnie udzielenia świadczenia medycznego. Odmowa uzupełnienia danych wiąże się z uniemożliwieniem udzielania świadczenia medycznego. Kontaktujemy się z pacjentami telefonicznie lub e-mailowo w celu potwierdzenia/odwołania/przełożenia terminu wizyty, poinformowaniu o konieczności odebrania wyników badań lub umówienia wizyty kontynuującej leczenie.

Statystyki korzystania z Serwisu oraz zapewnienie wysokiej jakości Serwisu

Zakres danych: dane zbierane automatycznie na stronie internetowej, dotyczące aktywności w Serwisie, takie jak:

– odwiedzane strony i podstron Serwisu,
– ilość czasu spędzonego na każdej podstronie Serwisu,
– dane dotyczące historii wyszukiwania,
– adres IP,
– typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Cel przetwarzania: dane zbierane automatycznie podczas wizyty Użytkownika na stronie przetwarzane są w celach administrowania Serwisem (analiza zachowań na stronie, personalizowanie zawartości) oraz zapewnienia wysokich standardów obsługi. 

Ochrona Danych

1. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas wysyłania formularza, co zapewnia ochronę identyfikujących Użytkownika danych  przez nieupoważnione systemy.

2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych określonych w procedurach przez Administratora Danych Osobowych i stosowanych przez jego pracowników i współpracowników upoważnionych do przetwarzania tych danych.

3. Dane osobowe Użytkowników chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Dane osobowe Użytkowników są przekazywane uprawnionym organom państwowym (po ówczesnym zwróceniu się organów państwowych o udostępnienie tych danych). W przypadku udostępnienia danych organom informujemy o tym Użytkownika bezzwłocznie chyba, że na podstawie odrębnych przepisów będzie to niemożliwe.

5. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. W celu realizowania przysługującego mu prawa Użytkownik może skontaktować się z ADO poprzez IOD drogą e-mailową: [email protected]

Pliki cookies

1.Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora Serwisu.

2. Przechowujemy pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a informacje w nich zawarte są wykorzystywane w celach:

– tworzenia statystyk pokazującym w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony,
– w celu zapewnienia prawidłowego działania strony oraz dostosowania jej do potrzeb Użytkowników.

3. Użytkownik może usunąć zapisane przez Administratora Serwisu pliki cookies poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

4. Administrator Serwisu informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza stosowanie plików cookies, jednak w takiej sytuacji korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

5. Pliki cookies mogą być również wykorzystane przez firmy współpracujące z Administratorem Serwisu.

Inne technologie

1. Piksel konwersji Facebooka – wykorzystywany w celu zarządzania reklamami na Facebooku.

2. Kod śledzenia Google Analitycs – używany w celu analizy statystyk Strony.

3. Kod śledzenia Yandex Metrica – służący do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej.

Zmiana Polityki Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności i pliki cookies. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Użytkownika poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z  przepisami praw